สิม (โบสถ์) วัดสระทองบ้านบัว

หากอยากชมสถาปัตยกรรมอีสาน ให้มาที่วัดสระทองบ้านบัว ตั้งอยู่ที่บ้านบัว ตำบลกุดเค้า จังหวัดขอนแก่นที่นี่มี “สิม” หรือ “โบสถ์” เป็นอาคารทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่แสดงลักษณะเด่นชัดของพื้นถิ่นอีสาน มีการแต้มสีภาพภายนอกอาคารประดับแว่นแก้ว ฐานชุกชี ภายในประดิษฐานพระประธานศิลาทรายรูปแบบอีสาน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าภายในสิมไม่เกินครั้งละ 5 คน เป็นสิมแห่งเดียวที่ประดับงานปูนปั้นและรักษางานดั้งเดิมได้อย่างดี

ในขณะที่สิมแห่งอื่นๆ จะประดับผนังด้วยฮูบแต้ม (รูปวาด) บ้านบัว เป็นชุมชนเก่าแก่ โดยพ่อใหญ่ขุนสีวอ, พ่อใหญ่โคตรวงศ์, พ่อใหญ่โคตะ, พ่อใหญ่แป และพ่อใหญ่กุน ได้อพยพลูกหลานจากบ้านโน้นเค้า (ปัจจุบัน คือ วัดป่ามัญจาคีรี) หนีโรคระบาดและการขาดแคลนน้ำบริโภค มาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมสระบัวที่มีดอกบัวสวยงามอยู่เต็มหนอง ทำให้ตั้งชื่อว่า “บ้านบัว” และได้สร้าง “สิม” หรือ “โบสถ์” ขึ้น ถือเป็นสิมแห่งแรกของดินแดนแถบนี้ พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปหินทรายแดง มีน้ำหนักมาก และเป็นศิลปะอีสานบริสุทธิ์ที่หาดูได้ยากมาเป็นพระประธานประดิษฐานคู่กัน “สิม” เป็นคำเรียกโบสถ์หลังเล็กๆ แบบโบราณ มีเอกลักษณ์ คือ ลวดลายที่อยู่ภายนอก มักเป็นงานนูนต่ำ ใช้สีเพียง 2 – 3 สี ในการระบาย ลักษณะงานฝีมือดูเรียบง่ายตามยุคสมัยนั้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand