รณรงค์สวมหมวกกันน็อคในองค์กรให้ราชการเป็นตัวอย่าง

รณรงค์สวมหมวกันน็อคทุกทางเตรียมเชิญบริษัท โรงงานเข้าร่วมเน้นสวมทั้งคนขับคนซ้อนขอให้หน่วยงานราชการเป็นตัวอย่าง พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร(ผบก.จร.) กล่าวว่า กองบังคับการตำรวจจราจร(บก.จร.) ได้วางแนวทางนการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องจากปี 60 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะมาตรการรณรงค์ให้ประชาชนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อค

โดยเบื้องต้นจะเริ่มลงพื้นที่เพื่อเข้าไปขอความร่วมมือและรณรงค์ในหน่วยงานราชการ  โรงงานขนาดใหญ่โดยเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทำงาน เนื่องจากโรงงานหรือบริษัทเอกชนมีจำนวนคนเป็นจำนวนมาก โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.)จึงตั้งเป้าหมายว่าจะเริ่มรณรงค์ในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีจำนวนคนมากๆก่อน  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการเข้าไปแลกเปลี่ยนให้ความรู้และรณรงค์จะเป็นการทำข้อตกลงร่วมกัน ขอความร่วมมือ โดยวิธีการดำเนินการนั้นจะต้องให้ตำรวจจราจรจะเริ่มเข้าไปขอความร่วมมือกับบริษัท โรงเรียน และหน่วยงานราชการ โดยบก.จร.เห็นว่าหน่วยงานราชการจะต้องเป็นต้นแบบในการเริ่มปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชน โดยหากข้อราชการไม่ปฏิบัติตามกำหมายจราจรจะต้องได้รับโทษเพิ่มขึ้นจากคนทั่วไป

พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้จะมีการเข้าไปรณรงค์ในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด้กนักเรียนเกิดความตระหนักในการสวมหมวกกันน็อคขณะนี้ขับขี่ รวมทั้งผู้ปกครองที่มาส่งเด็กนักเรียนด้วย  อย่างไรก็ตามเป้าหมายการรณรงค์คือตำรวจต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประชาชนผู้ขับขี่สวมหมวกกันน็อคทั้งคนขับและคนซ้อน  ส่วนการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหนาที่ตำรวจราจรก็จะดำเนินการอย่างเข้มงวดตามมาตรการหากไม่สวมหมวกกันน็อคจะไม่ให้ขับขี่รถไปต่อเพื่อความปลอดภัยของประชาชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews