“กฤษฎา”เผย23จังหวัดเสี่ยงขาดน้ำทำเกษตร

รมว.เกษตรฯเตรียมรับมือภัยแล้ง พบ 23 จังหวัด 74 อำเภอ เสี่ยงขาดน้ำทำเกษตร ยันพื้นที่ชลประทาน 35 เขื่อนน้ำพอใช้ สำรองไว้ทิ้งช่วง 1 หมื่นล้านลบ.ม. มีน้ำให้เล่นสงกรานต์ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯพร้อมผู้บริหารกระทรวงฯได้ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ไปยังสำนักงานชลประทานทั่วประเทศ

เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง โดยนายกฤษฏา กล่าวว่าในช่วง3ปีนี้มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเดือนเม.ย.จะใช้น้ำสูงสุดเพราะสภาพอากาศร้อนขึ้นรวมทั้งเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อเป็นน้ำต้นทุนสะสมปีต่อไป โดยข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ประเมินความเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยระดับอำเภอ ตั้งแต่มี.ค.-เม.ย. พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 23 จังหวัด 74 อำเภอ เช่น กำแพงเพชร ,เชียงราย ,ตาก ,นครสวรรค์ ,ขอนแก่น ชัยภูมิ ,นครราชสีมา เป็นต้น ทั้งนี้กระทรวงเกษตรมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาเตรียมการป้องกันสถานการณ์ภายในจังหวัดทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์  พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบทั้งในและนอกเขตชลประทาน โดยเตรียมกำลังคน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เสบียงสัตว์ เวชภัณฑ์ ปัจจัยการผลิต เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งเร่งปฎิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1 มี.ค.ที่ผ่านมา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews